Menu Zamknij

Formalności, o które musisz zadbać przed pogrzebem

Śmierć bliskiej osoby to wydarzenie szczególnie trudne. W całym tym bólu trzeba jednak znaleźć siłę na dopełnienie wszelkich formalności pogrzebowych, które są niezbędne, aby bez problemu zorganizować uroczystą i godną ceremonię żałobną.

Karta zgonu i akt zgonu

Pierwszą rzeczą, o jaką musisz zadbać jest wystawienie karty zgonu zmarłego. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu, z pewnością wystawi ją ordynator oddziału. W przypadku, kiedy śmierć nastąpiła w innym miejscu, koniecznie trzeba wezwać lekarza rodzinnego (w dni powszednie) lub lekarza pogotowia rodzinnego (w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy lekarza rodzinnego). Karta zgonu sprawi, że możliwe będzie wystawienie aktu zgonu, a za całą procedurę odpowiadał będzie właściwy Urząd Stanu Cywilnego, do którego zgłasza się zgon w ciągu trzech dni od śmierci. W szczególnych przypadkach, jeśli śmierć/zgon nastąpiła/nastąpił wskutek choroby zakaźnej – czas w jakim należy zgłosić zgon wynosi jedną dobę.

Jeżeli śmierć miała charakter nagły i odbyła się bez obecności lekarza lub istnieje problem z ustaleniem jej przyczyny, aby możliwy był pochówek, konieczna może okazać się zgoda prokuratora, przekazana za pomocą odrębnego pisma lub adnotacji zawartej na karcie zgonu. Aby możliwe było zgłoszenie śmierci w USC właściwym dla miejsca zamieszkania zmarłego, musisz mieć przy sobie nie tylko kartę zgonu wystawioną przez lekarza, ale również dowód osobisty zmarłego. Jeśli zmarły takowego nie posiadał (np. dziecko) – odpis aktu urodzenia.

Możesz ubiegać się o zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy, który obecnie wynosi cztery tysiące złotych może otrzymać osoba, która odpowiada za organizację pogrzebu. Aby była możliwa wypłata zasiłku pogrzebowego, udaj się do ZUS-u i przedstaw stosowny wniosek o wypłat zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12 lub KRUS RS – 26) wraz z aktem zgonu zmarłego oraz rachunkiem wystawiony przez zakład pogrzebowy, który odpowiada za organizację pochówku. Ważne jest również to, aby mieć ze sobą dokumenty, które wskazują na pokrewieństwo lub powinowactwo. Jako, że wypłata świadczeń/świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zająć trochę czasu, wiele zakładów pogrzebowych oferuje bezgotówkowe rozliczenie ceremonii pogrzebowej, co stanowi bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które nie dysponują wystarczającą ilością pieniędzy potrzebnych na organizację pogrzebu. Dom pogrzebowy pomoże wówczas złożyć wniosek do ZUS-u lub KRUS-u, dzięki czemu możliwe będzie przygotowanie pochówku bez finansowego obciążenia rodziny.

Renta i odprawa z zakładu pracy

Świadczenia, o które możesz się ubiegać po śmierci bliskiej osoby to: renta po zmarłym oraz odprawa z zakładu pracy. Lista pogrzebowych formalności znacząco wówczas rośnie, a oczywistym wydaje się, że w obliczu tragedii, którą bez wątpienia jest śmierć, często brakuje siły na bieganie po urzędach z dokumentami w rękach. Profesjonalny zakład pogrzebowy oferuje pomoc w przeprowadzeniu wszelkich spraw urzędowych. Warto poszukać tam wsparcia i pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *